System BrainCore powstał w 2007 roku w oparciu o doświadczenia zebrane w Szkole Nemesis w Szwajcarii. Do placówki tej rocznie zostaje przyjętych około 100 uczniów z różnorodnych środowisk społecznych i z odmiennymi doświadczeniami edukacyjnymi.

Każdy z nich ma też inne predyspozycje oraz umiejętności, dlatego głównym założeniem Nemesis- od samego początku istnienia szkoły- było stworzenie spersonalizowanego programu edukacyjnego, adekwatnego do indywidualnych potrzeb i celów każdego ucznia, a zarazem gwarantującego skuteczność i efektywność w nauce. Przeprowadzona na miejscu obserwacja eksperymentalna pozwoliła zdefiniować kategorie, na podstawie których twórcy BrainCore zaproponowali najkorzystniejsze rozwiązania edukacyjne, a następnie zastosowali je w praktyce. Doprowadziło to do powstawania coraz to nowszych i wydajniejszych metod w zakresie skutecznej diagnozy pedagogicznej oraz monitorowania postępów. Nieustanny rozwój BrainCore jest również oparty na wynikach najnowszych badań z różnych dziedzin nauki.

Odwiedź Szkołę Nemesis

Zespół BrainCore

Innowacyjność BrainCore jest rezultatem multidyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę z zakresu neuronauki, neuroinformatyki, neuropedagogiki, matematyki i innych dziedzin.

Jean-Jacques Martin

CEO, założyciel BrainCore i Szkoły Nemesis

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji, a jego szczególnym przedmiotem zainteresowania jest neuropedagogika. Prowadził liczne międzynarodowe projekty w firmach i na uczelniach, do których wprowadzał innowacyjne wizje rozwoju umiejętności ludzkich. Odnoszący sukcesy badacz i przedsiębiorca założył multidyscyplinarny zespół naukowców, którzy wnoszą do BrainCore aktualną wiedzę z różnych dziedzin nauki, budując pomost pomiędzy światem sztucznej inteligencji i neuropedagogiki.

Alexandre Frochaux

Absolwent Politechniki Federalnej w Lozannie, matematyk

Od ponad 15 lat pracuje jako pedagog. Od samego początku neuro-edukacyjnej działalności firmy BrainCore w niebywały sposób łączy naukowe podejście z doświadczeniem nauczyciela – co w efekcie przynosi wyjątkowe rezultaty. Odpowiada za integrację sztucznej inteligencji w systemie BrainCore i wykorzystanie jej w celu poprawy zdolności kognitywnych i rozwoju człowieka.

Wiesław Talik

Doktor Psychologii, wykładowca i badacz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, psycholog biznesu, doradca zawodowy, trener i coach

Od ponad 2 lat współpracuje z firmą BrainCore, tworząc coraz to nowsze metody psychometryczne, umożliwiające przeprowadzenie szczegółowych badań funkcji uczenia się pod kątem poznawczym, społecznym i behawioralnym.

Lydia Nikasinovic

Doktor Farmacji i Zdrowia Publicznego, a od 2004 roku również wykładowca akademicki na Uniwersytecie w Lille– specjalista od spraw epidemiologii

Swoją karierę naukową rozpoczęła zdobywając podwójny doktorat w zakresie farmacji i zdrowia publicznego na Uniwersytecie Kartezjusza w Paryżu. Jej obecne badania koncentrują się na wpływie środowiska na zdrowie i chorobach wywołanych przez ekspozycją na czynniki zewnętrzne. W projekcie BrainCore prowadzi badania epidemiologiczne, analizując wpływ internetu na funkcjonowanie ludzkiego mózgu, co stanowi ważny element wspierający rozwój systemu.

Tomasz Waleczko

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener biznesu, ewaluator

Przeprowadził ponad 14000 godzin szkoleniowych, rozwijając różne umiejętności społeczne swoich klientów. Od 10 lat uczy na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu i współpracuje z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie. Zaprojektował kilkanaście programów rozwoju kompetencji społecznych dla młodzieży i nauczycieli. Od dwóch lat w ścisłej współpracy z BrainCore. Jego zadania oscylują wokół badań nad pedagogicznym, psychologicznym i socjologicznym podejściem do kwestii nauczania oraz nad tworzeniem skutecznych rozwiązań dla uczniów i nauczycieli.

Sławomir Prusakowski

Psycholog, trener i wykładowca na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu

W obszarze jego zainteresowań zawodowych znajdują się przede wszystkim motywacja i relacje w edukacji. Pełni ważną rolę w firmie BrainCore– jest odpowiedzialny za rozwój narzędzia, jego adaptację do polskiego rynku oraz za zbieranie niezbędnych danych.

Arkadiusz Brzeziński

Certyfikowany instruktor Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie.

Aktywnie angażuje się w tworzenie i wdrażanie projektów społecznych i edukacyjnych. W latach 2000 – 2017 zarządzał blisko 30 krajowymi i międzynarodowymi programami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży, a w międzyczasie współtworzył koncepcje mające na celu rozwój umiejętności uczniów szkół zawodowych. Dzięki jego współpracy BrainCore skutecznie rozwija projekt "EduParents", którego głównym założeniem jest platforma wspierająca rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczej.

Podejście proaktywne

Innowacyjność naszego narzędzia wynika z multidyscyplinarnego podejścia, łączącego wiedzę z zakresu neuronauki, neuroinformatyki, neuropedagogiki, matematyki i innych, co pozwala nam na nieustanny rozwój BrainCore.

Badania Naukowe

Przeprowadzana przez nas wieloletnia analiza doprowadziła do stworzenia jednostki miary statystycznej– NAD®, gdzie "N" odmierza energię potencjalną, niezbędną do aktywacji transferu poznawczego, natomiast "A" i "D" reprezentują wartości katalityczne, związane z działaniami edukacyjnymi. Dzięki zastosowaniu odkryć z zakresu sztucznej inteligencji, byliśmy w stanie zastosować ten model u ponad 2000 uczniów i pomóc im w zwiększeniu ich zdolności do przyswajania wiedzy.

Indywidualne Raporty

Nasz system generuje spersonalizowane wyniki natychmiast po wypełnieniu kwestionariusza przez ucznia. Rezultaty zawierają szeroki zakres wymiarów, w tym: unikalne wartości NAD, słabe i mocne strony, wskaźniki inteligencji emocjonalnej i wiele innych. Firma BrainCore proponuje również test uzdolnień zawodowych, który pomaga uczniom wybrać właściwą ścieżkę edukacyjną.

Coaching

Nasze sesje coachingowe w szkołach i firmach są realizowane w sposób systematyczny i rzetelny, i są skoncentrowane na indywidualnym potencjale jednostki.

Neuro Activated Diagnostic® (NAD)

W ciągu ostatnich 15 lat nasi badacze połączyli swoje siły i stworzyli rewolucyjne narzędzie analityczne, wspierane przez sztuczną inteligencję. Neuro Activated Diagnostic® (NAD) to model matematyczny, przedstawiający odbicie odruchów poznawczych zachodzących w mózgu. Pozwala to na poznanie indywidualnego sposobu przyswajania wiedzy przez użytkownika i obranie odpowiedniej strategii w dalszym kształceniu.

BrainCore pozwala użytkownikom na poznanie ich spersonalizowanych wartości NAD, czyli wyjątkowego i precyzyjnego odbicia indywidualnych właściwości poznawczych. W BrainCore wiemy, że Twój mózg– tak jak Ty– jest jedyny w swoim rodzaju.

Opinie użytkowników BrainCore

"BrainCore nauczył mnie nowego podejścia w nauczaniu-ukazał, że każdy uczeń ma swoją własną i unikatową tożsamość pedagogiczną."

- Ana B – nauczyciel Nemesis, Szwajcaria

"BrainCore pomaga uczniom w odkrywaniu indywidualnych zdolności i umiejętności, dzięki czemu zmienia ich podejście w stosunku do nauki."

- Evich M. nauczyciel / Pole Formation Competences Cipen, Arles, Francja

"BrainCore pozwala na rozwój umiejętności interpersonalnych i strategii poznawczych w odpowiedzi na różne sytuacje. Uczniowie stają się bardziej aktywni i zaangażowani podczas lekcji. Braincore pozwala uczniowi na pogłębianie wiedzy o sobie samym, zarówno o jego możliwościach, jak też o jego roli i funkcji w grupie"

- Dominique T., Nauczyciel CFAI, Istres, Francja

"BrainCore” pozawala na poznanie swoich mocnych i słabych stron. Uczy planowania, organizacji, sposobów na efektywną pracę, a także radzenia sobie z emocjami i trudnościami."

- May-Sara I., 16 letnia uczennica, szkoła Nemesis w Szwajcarii

"Dzięki BrainCore nasz syn lepiej poznał samego siebie i odkrył swoje mocne strony, które pomagają mu w nauce. Jako rodzice jesteśmy w stanie znaleźć właściwą drogę, aby zachęcić go i zmotywować do nauki."

- Véronique D., Matka ucznia ze szkoły Nemesis, Szwajcaria

"BrainCore to świetne narzędzie, które miałem okazję wypróbować podczas pracy ze studentami. Wielu z nich było bardzo zaskoczonych, gdy odkryli (na końcu swojej ścieżki edukacyjnej), w jaki sposób się uczą się i co jeszcze mogą zrobić, aby w pełni wykorzystaj swój potencjał i działać bardziej efektywnie w życiu zawodowym. Jako trener umiejętności społecznych i trener, psycholog pracujący z nauczycielami przy wielu okazjach, szczerze polecam BrainCore."

- Tomasz W., Psycholog

BrainCore Switzerland collabore avec