Zwiększ swoje zdolności poznawcze z BrainCore i osiągaj zamierzone cele szybciej i łatwiej

Diagnostyka indywidualnych umiejętności poznawczych, wraz z osobistymi rozwiązaniami wspomagającymi ich rozwój.

 • Test BrainCore
 • Narzędzie rekrutacyjne
 • Platforma dla menedżerów
 • Coaching w firmach

BrainCore dla firm

 • Test BrainCore
 • Platforma edukacyjna dla szkół
 • Aplikacja dla rodziców
 • Coaching pedagogiczny

BrainCore dla szkół

 • Test BrainCore
 • Indywidualna analiza wyników ze specjalistą BrainCore
 • Pomocne rozwiązania dla uczniów i studentów
 • Coaching osobisty

BrainCore dla rodziców

Jesteśmy grupą ekspertów w dziedzinie pedagogiki poznawczej Dowiedz się więcej o BrainCore

Jakie świadczymy usługi?

Nasz innowacyjny system oparty na neuronauce pokazuje ludziom, w jaki sposób ich mózg przetwarza otrzymaną wiedzę. Na tej podstawie BrainCore tworzy i proponuje każdemu użytkownikowi indywidualne rozwiązania, umożliwiając mu rozwój zdolności poznawczych. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala użytkownikowi lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania jego mózgu, co pomaga skuteczniej przyswajać wiedzę w życiu codziennym.

Education

DOSKONAŁY SPOSÓB NA USPRAWNIENIE PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

BrainCore to narzędzie prognostyczne, które:

 • Pozwala menedżerom poznać potencjał przyszłych pracowników, jeszcze przed ich zatrudnieniem
 • Maksymalizuje zwrot z inwestycji, dopasowując odpowiednie stanowisko pracy do odpowiedniego kandydata

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SYSTEM HR

BrainCore to doskonałe narzędzie do zarządzania biznesem, zaprojektowane w celu:

 • Zarządzania efektywnością zasobów ludzkich
 • Zmniejszenia liczby pracowników rezygnujących z pracy, poprzez poprawę ich satysfakcji zawodowej
 • Rozwoju ścieżki kariery pracownika
 • Identyfikacji wydajności zatrudnionego
Dowiedz się więcej na temat BrainCore dla firm

Business

DOSKONAŁE WSPARCIE DLA KAŻDEGO UCZNIA

BrainCore pomaga identyfikować zdolności poznawcze uczniów, ich potrzeby, mocne strony, predyspozycje zawodowe, a także:

 • Pozwala uzyskać indywidualny profil poznawczy i spersonalizowaną ścieżkę uczenia się
 • Pokazuje, jak przekształcić trudności w uczeniu się w potencjał
 • Pomaga uczniom szybciej i łatwiej osiągać cele edukacyjne

NAJLEPSZY SPOSÓB NA PODNIESIENIE STANDARDU SZKOŁY

BrainCore to innowacyjne i wyjątkowe narzędzie, które pozwala szkołom na wdrożenie doskonałych strategii nauczania oraz:

 • Przeprowadza diagnozę szkoły
 • Gwarantuje osiągnięcie najlepszych wyników edukacyjnych
 • Zwiększa efektywność pracy nauczycieli
 • Identyfikacji wydajności zatrudnionego
Dowiedz się więcej na temat BrainCore dla szkół

Personal Development

DOSKONAŁA POMOC W ROZWOJU OSOBISTYM

BrainCore pomaga identyfikować zdolności poznawcze każdego użytkownika, wraz z jego potrzebami, mocnymi stronami i predyspozycjami zawodowymi oraz:

 • Pozwala uzyskać indywidualny profil poznawczy i spersonalizowaną ścieżkę rozwoju
 • Wpływa na każdy aspekt życia użytkownika, poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych, poprawę relacji z innymi oraz zwiększenie produktywności
 • Pomaga klientowi w skuteczniejszym organizowaniu zadań i zarządzaniu czasem, oraz tłumaczy, jak przekształcić słabości w potencjał

EFEKTYWNE NARZĘDZIE DLA RODZICÓW, WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ ICH DZIECI W SZKOLE I W CODZIENNYM ŻYCIU

BrainCore pomaga rodzicom zwiększyć zdolności poznawcze swoich dzieci w innowacyjny sposób oraz:

 • Pozwala zrozumieć sposób uczenia się u dzieci
 • Wskazuje mocne i słabe strony dziecka
 • Proponuje indywidualne rozwiązania dla każdego problemu, wyjaśniając rodzicom, w jaki sposób mogą pomóc dziecku lepiej radzić sobie w szkole
Dowiedz się więcej na temat BrainCore dla rodziców

Platforma BrainCore

Nasz innowacyjny, oparty na neuronauce system pomaga ludziom zrozumieć, jak ich mózg przetwarza otrzymywane informacje. Zrozumienie tego procesu umożliwiło nam stworzenie indywidualnych rozwiązań, wspomagających rozwój zdolności poznawczych u każdego użytkownika systemu BrainCore. Osoby korzystające z tych zaleceń są w stanie przyswajać wiedzę szybciej i skuteczniej, co znacznie ułatwia im funkcjonowanie w codziennym życiu.

Nasza platforma pozwala nauczycielom zapoznać się ze szczegółowy raportem każdego ucznia, który ukończył test BrainCore, zawierającym szeroki zakres wymiarów, w tym: unikalne wartości NAD, silne i słabe strony każdego ucznia, wskaźniki emocjonalne i wiele innych! Wskazuje też najpilniejsze interwencje oraz propozycje rozwiązań dla problemów pojawiających się w czasie lekcji.

Platforma BrainCore określa problemy i trudności każdej osoby oraz grupy, wskazując ich poziom - wysoki, średni lub niski - i proponuje odpowiednie rozwiązania. Zapewnia także pomoc w budowaniu zespołu, dobierając osoby w grupy według ich indywidualnych cech, co sprawia, że współpraca jest dużo bardziej efektywna.

Obecnie rozwijamy naszą platformę, wyposażając ją w nowe algorytmy zdolne do pomiaru potencjalnych zmian w obszarach pamięci, zaangażowanych w czynność uczenia się i zdolność do wykonywania zadań. Poprzez zróżnicowanie metod nauczania- takich jak indywidualne szkolenie grupowe, osobisty coaching i wsparcie teoretyczne- BrainCore zapewnia równowagę między różnymi sposobami aktywacji procesów poznawczych.

Platforma BrainCore oferuje innowacyjne podejście do planowania działań, które powinny zostać podjęte podczas pracy z osobą lub grupą. Wykorzystywanie różnorodnej formy zadań wpływa na poprawę stymulacji neuronalnej- plastyczność mózgu pozwala na uzyskanie wyraźnych efektów, które są ewaluowane, a następnie przetwarzane w kolejne strategie w oparciu o uzyskane wyniki.

Wypełnij test i dowiedz się, w jaki sposób przyswajać wiedzę skuteczniej

BrainCore jest narzędziem diagnostycznym, stworzonym przez nasz doświadczony zespół naukowców i psychologów i zainspirowanym najnowszymi odkryciami z zakresu neurobiologii i pedagogiki poznawczej. Dzięki tej wiedzy powstał system Neuro Activated Diagnostic®, który jest w stanie zobrazować unikalne dla każdego funkcje poznawcze, mające miejsce w mózgu. Informacje te zostają zostają szczegółowo opisane w raporcie, który jest generowany po wypełnieniu testu, wraz z innymi spersonalizowanymi danymi. Nasz zespół nieusutannie rozwija i udoskonala technologię w oparciu o naukowe podstawy, byś mógł lepiej zrozumieć jak Twój mózg funkcjonuje w codziennym życiu. W BrainCore wiemy, że jesteś wyjątkowy! Wypróbuj nasz test i uzyskaj indywidualne wyniki!

Rozpocznij test BrainCore
Rozpocznij test BrainCore
Nasz innowacyjny test BrainCore jest:
 • Profesjonalny i rzetelny
 • Bezpieczny i poufny
 • Szybki i łatwy do wypełnienia
 • Dostępny on-line w dowolnym czasie
 • Dostosowany do wszystkich urządzeń
Otrzymaj indywidualne wyniki
Otrzymaj indywidualne wyniki
BrainCore generuje dokładne i sprecyzowane wyniki zaraz po wykonaniu testu. Zawierają one:
 • Unikalne wartości 5 NAD, indywidualne dla każdego użytkownika, wyjaśniające w jaki sposób mózg przetwarza i przyswaja informacje
 • Silne i słabe strony
 • Wskaźniki emocjonalne
 • Wymiary psychometryczne
Usprawnij działanie swojego mózgu!
Usprawnij działanie swojego mózgu!
BrainCore to wyjątkowe narzędzie do samorozwoju, które:
 • Tłumaczy, w jaki sposób mózg przyswaja wiedzę
 • Pomaga osiągać cele łatwiej i szybciej
 • Pozwala użytkownikowi na skuteczniejsze działania w życiu prywatnym i profesjonalnym

Wyjątkowe rozwiązanie dla współczesnych problemów

Trudności ze zrozumieniem sposobu działania mózgu są w ostatnich czasach wzmocnione przez nagłą i niespodziewaną zmianę w funkcjonowaniu ludzi, wywołaną przez rewolucję internetową. BrainCore, innowacyjny system oparty na neurobiologii, pomaga ludziom zrozumieć, jak działa ich mózg.

Education

Trafna odpowiedź na wyzwania rekrutacyjne, którym współczesne firmy muszą stawiać czoła.

Konkurencyjność firmy zależy od jej innowacyjności i struktury organizacyjnej. W dzisiejszym świecie integracja młodych pracowników, którzy wyrośli w erze cyfrowej nie jest łatwa i wymaga umiejętnego zarządzania, aby osiągnąć jak największą synergię w grupie. BrainCore to nowoczesne narzędzie rekrutacyjne, stworzone by pomóc pracodawcy poznać potencjał pracowników jeszcze przed ich zatrudnieniem i dopasować odpowiednie stanowisko do każdego kandydata.

Skuteczne narzędzie do zwiększania produktywności i motywacji pracowników

Wysoka wydajność zatrudnionych osób jest głównym źródłem sukcesu w biznesie. Ich niezadowolenie i brak satysfakcji z pracy ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie całej firmy. Pracownicy doświadczający problemów w firmie nie są w stanie rozwijać swoich umiejętności w najwyższym stopniu. BrainCore odkrywa pełen potencjał pracowników i doradza, jak rozwijać ścieżkę ich kariery. Pomaga także menedżerom w zmniejszeniu rotacji pracowników poprzez zwiększenie ich satysfakcji z pracy oraz monitorowanie i mierzenie ich rzeczywistej wydajności

Doskonałe narzędzie do dynamicznego budowania zespołu.

Zebranie osób z różnymi doświadczeniami i o odmiennych postawach w jeden zespół często generuje problemy w firmie. Najważniejsze z nich to brak właściwej osoby na stanowisko menedżerskie, problem z odpowiednim podziałem ról oraz słaba komunikacja w grupie. BrainCore proponuje rozwiązania, usprawniające pracę zespołową, wspiera programy budujące sprawne grupy pracowników i identyfikuje działy lub zespoły wymagające dalszych interwencji. Znacząco wpływa również na poziom kreatywności, a co za tym idzie siłę innowacji w firmie.

dowiedz się więcej na temat BrainCore dla firm

Business

Natychmiastowa Prezentacja Indywidualnego Profilu Poznawczego

Nasz system generuje szczegółowe rezultaty natychmiast po zakończeniu testu przez ucznia, prezentując obszerne wyniki, w tym indywidualny profil poznawczy, unikalne wartości NAD®, mocne i słabe strony, wskaźniki emocjonalne i wiele innych. BrainCore proponuje również test umiejętności zawodowych, który pomaga uczniom wybrać najlepszą dla nich ścieżkę edukacyjną.

Proste Rozwiązania Dla Nauczycieli i Uczniów

System BrainCore daje nauczycielom dostęp do informacji dotyczących każdego ucznia, a także całej grupy uczniów z różnych klas. Wskazuje problemy i trudności w przyswajaniu wiedzy, uwzględniając ich poziom - wysoki, średni lub niski. System umożliwia nauczycielowi poznanie najczęstszych trudności wszystkich uczniów i proponuje cały szereg działań, które mogą być zastosowane podczas zajęć lekcyjnych.

Coaching w szkołach

Nasze sesje coachingowe w szkołach i instytucjach edukacyjnych są realizowane zgodnie z opracowaną metodologią, koncentrując się na indywidualnym potencjale uczniów. Uważamy, że każda szkoła tworzy ekosystem, który w całości powinien opracować swoją drogę rozwoju przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Dowiedz się więcej na temat BrainCore dla szkół

Personal Development

Coaching indywidualny

Wykwalifikowani specjaliści BrainCore pomogą Ci w skutecznym samorozwoju podczas spotkań on-line lub na żywo. Dzięki niezwykle precyzyjnym wynikom nasi coachowie wytłumaczą Ci, jak osiągnąć Twoje cele i zmaksymalizować Twój potencjał.

Dowiedz się więcej na temat BrainCore dla rodziców

System BrainCore powstał w 2007 roku w oparciu o doświadczenia zebrane w szkole Nemesis w Szwajcarii. Po placówki tej rocznie zostaje przyjętych około 100 uczniów z różnorodnych środowisk społecznych i z odmiennymi doświadczeniami edukacyjnymi.

Każdy z nich ma też inne predyspozycje i umiejętności, dlatego głównym założeniem Nemesis - od samego początku istnienia szkoły – było stworzenie spersonalizowanego programu edukacyjnego, adekwatnego do indywidualnych potrzeb i celów każdego ucznia, a zarazem gwarantującego skuteczność i efektywność w nauce. Przeprowadzona na miejscu obserwacja eksperymentalna pozwoliła zdefiniować kategorie, na podstawie których twórcy BrainCore zaproponowali najkorzystniejsze rozwiązania edukacyjne, a następnie zastosowali je w praktyce. Doprowadziło to do powstawania coraz to nowszych i wydajniejszych metod w zakresie skutecznej diagnozy pedagogicznej oraz monitorowania postępów. Nieustanny rozwój BrainCore jest również oparty na wynikach najnowszych badań z różnych dziedzin nauki.

Odwiedź Szkołę Nemesis

Opinie użytkowników BrainCore

"BrainCore nauczył mnie nowego podejścia w nauczaniu-ukazał, że każdy uczeń ma swoją własną i unikatową tożsamość pedagogiczną."

- Ana B – nauczyciel Nemesis, Szwajcaria

"BrainCore pomaga uczniom w odkrywaniu indywidualnych zdolności i umiejętności, dzięki czemu zmienia ich podejście w stosunku do nauki."

- Evich M. nauczyciel / Pole Formation Competences Cipen, Arles, Francja

"BrainCore pozwala na rozwój umiejętności interpersonalnych i strategii poznawczych w odpowiedzi na różne sytuacje. Uczniowie stają się bardziej aktywni i zaangażowani podczas lekcji. Braincore pozwala uczniowi na pogłębianie wiedzy o sobie samym, zarówno o jego możliwościach, jak też o jego roli i funkcji w grupie"

- Dominique T., Nauczyciel CFAI, Istres, Francja

"BrainCore” pozawala na poznanie swoich mocnych i słabych stron. Uczy planowania, organizacji, sposobów na efektywną pracę, a także radzenia sobie z emocjami i trudnościami."

- May-Sara I., 16 letnia uczennica, szkoła Nemesis w Szwajcarii

"Dzięki BrainCore nasz syn lepiej poznał samego siebie i odkrył swoje mocne strony, które pomagają mu w nauce. Jako rodzice jesteśmy w stanie znaleźć właściwą drogę, aby zachęcić go i zmotywować do nauki."

- Véronique D., Matka ucznia ze szkoły Nemesis, Szwajcaria

"BrainCore to świetne narzędzie, które miałem okazję wypróbować podczas pracy ze studentami. Wielu z nich było bardzo zaskoczonych, gdy odkryli (na końcu swojej ścieżki edukacyjnej), w jaki sposób się uczą się i co jeszcze mogą zrobić, aby w pełni wykorzystaj swój potencjał i działać bardziej efektywnie w życiu zawodowym. Jako trener umiejętności społecznych i trener, psycholog pracujący z nauczycielami przy wielu okazjach, szczerze polecam BrainCore."

- Tomasz W., Psycholog

BrainCore Switzerland collabore avec