Stimulez votre cerveau avec BrainCore et atteignez vos objectifs plus rapidement et plus facilement

Diagnostic des compétences cognitives individuelles, ainsi que des solutions personnelles soutenant leur développement.

 • Test Braincore
 • Narzędzie rekrutacyjne
 • Platforma dla menedżerów
 • Coaching w firmach

Affaires

 • Test Braincore
 • Platforma edukacyjna dla szkół
 • Aplikacja dla rodziców
 • Coaching pedagogiczny

Éducation

 • Test Braincore
 • Indywidualna analiza wyników ze specjalistą BrainCore
 • Pomocne rozwiązania dla uczniów i studentów
 • Coaching osobisty

Développement personnel

Nous sommes un groupe d'experts dans le domaine de la pédagogie cognitive EN SAVOIR PLUS SUR BRAINCORE

Quels services proposons-nous?

Notre système innovant basé sur les neurosciences montre aux gens comment leur cerveau traite les connaissances reçues. Sur cette base, BrainCore crée et propose à chaque utilisateur des solutions individuelles lui permettant de développer ses capacités cognitives. En suivant ces conseils, l'utilisateur peut mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau, ce qui l'aide à absorber plus efficacement les connaissances dans la vie quotidienne.

Education

UN SUPPORT EXCELLENT POUR CHAQUE ÉLÈVE

BrainCore aide à identifier les capacités cognitives des élèves, leurs besoins, leurs forces, leurs prédispositions professionnelles, et également:

 • Permet d'obtenir un profil cognitif individuel et un parcours d'apprentissage personnalisé
 • Montre comment transformer les difficultés d'apprentissage en potentiel
 • Aide les élèves à atteindre leurs objectifs éducatifs plus rapidement et plus facilement

LA MEILLEURE FAÇON D'ÉLEVER UNE NORME SCOLAIRE

BrainCore est un outil innovant et unique qui permet aux écoles de mettre en œuvre d'excellentes stratégies d'enseignement et:

 • Effectue un diagnostic scolaire
 • Garantit l'obtention des meilleurs résultats pédagogiques
 • Augmente l'efficacité du travail des enseignants
EN SAVOIR PLUS SUR BRAINCORE EDUCATION

Business

DOSKONAŁY SPOSÓB NA USPRAWNIENIE PROCESÓW REKRUTACYJNYCH

BrainCore to narzędzie prognostyczne, które:

 • Pozwala menedżerom poznać potencjał przyszłych pracowników, jeszcze przed ich zatrudnieniem
 • Maksymalizuje zwrot z inwestycji, dopasowując odpowiednie stanowisko pracy do odpowiedniego kandydata

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SYSTEM HR

BrainCore to doskonałe narzędzie do zarządzania biznesem, zaprojektowane w celu:

 • Zarządzania efektywnością zasobów ludzkich
 • Zmniejszenia liczby pracowników rezygnujących z pracy, poprzez poprawę ich satysfakcji zawodowej
 • Rozwoju ścieżki kariery pracownika
 • Identyfikacji wydajności zatrudnionego
Dowiedz się więcej na temat BrainCore Business

Personal Development

DOSKONAŁA POMOC W ROZWOJU OSOBISTYM

BrainCore pomaga identyfikować zdolności poznawcze każdego użytkownika, wraz z jego potrzebami, mocnymi stronami i predyspozycjami zawodowymi oraz:

 • Pozwala uzyskać indywidualny profil poznawczy i spersonalizowaną ścieżkę rozwoju
 • Wpływa na każdy aspekt życia użytkownika, poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych, poprawę relacji z innymi oraz zwiększenie produktywności
 • Pomaga klientowi w skuteczniejszym organizowaniu zadań i zarządzaniu czasem, oraz tłumaczy, jak przekształcić słabości w potencjał

EFEKTYWNE NARZĘDZIE DLA RODZICÓW, WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ ICH DZIECI W SZKOLE I W CODZIENNYM ŻYCIU

BrainCore pomaga rodzicom zwiększyć zdolności poznawcze swoich dzieci w innowacyjny sposób oraz:

 • Pozwala zrozumieć sposób uczenia się u dzieci
 • Wskazuje mocne i słabe strony dziecka
 • Proponuje indywidualne rozwiązania dla każdego problemu, wyjaśniając rodzicom, w jaki sposób mogą pomóc dziecku lepiej radzić sobie w szkole
Dowiedz się więcej na temat BrainCore Rozwój Osobisty

Plateforme BrainCore

Notre système innovant basé sur les neurosciences aide les gens à comprendre comment leur cerveau traite les informations qu'il reçoit. La compréhension de ce processus nous a permis de créer des solutions individuelles qui soutiennent le développement des capacités cognitives pour chaque utilisateur du système BrainCore. Les personnes qui utilisent ces recommandations peuvent acquérir des connaissances plus rapidement et plus efficacement, ce qui facilite considérablement leur fonctionnement dans la vie quotidienne.

Notre plateforme permet aux enseignants de consulter le rapport détaillé de chaque élève qui a terminé le test BrainCore, comprenant un large éventail de dimensions, y compris: les valeurs NAD uniques, les forces et les faiblesses de chaque élève, les indicateurs émotionnels et plus encore! Il indique également les interventions les plus urgentes et les suggestions de solutions aux problèmes qui surviennent pendant la leçon.

La plateforme BrainCore identifie les problèmes et les difficultés de chaque personne et groupe, en indiquant leur niveau - élevé, moyen ou faible - et propose des solutions appropriées. Il fournit également une aide à la constitution d'équipes, en sélectionnant les personnes en groupes selon leurs caractéristiques individuelles, ce qui rend la coopération beaucoup plus efficace.

Nous développons actuellement notre plateforme, en la dotant de nouveaux algorithmes capables de mesurer les changements potentiels dans les zones de mémoire, impliqués dans l'activité d'apprentissage et la capacité à effectuer des tâches. En diversifiant les méthodes d'enseignement - telles que la formation individuelle en groupe, le coaching personnel et le soutien théorique - BrainCore offre un équilibre entre les différentes façons d'activer les processus cognitifs.

La plate-forme BrainCore offre une approche innovante de la planification des activités qui doivent être prises lorsque vous travaillez avec une personne ou un groupe. L'utilisation de diverses formes de tâches améliore la stimulation neuronale - la plasticité du cerveau permet d'obtenir des effets clairs qui sont évalués puis transformés en stratégies ultérieures en fonction des résultats obtenus.

Wypełnij test i dowiedz się, w jaki sposób przyswajać wiedzę skuteczniej

BrainCore jest narzędziem diagnostycznym, stworzonym przez nasz doświadczony zespół naukowców i psychologów i zainspirowanym najnowszymi odkryciami z zakresu neurobiologii i pedagogiki poznawczej. Dzięki tej wiedzy powstał system Neuro Activated Diagnostic®, który jest w stanie zobrazować unikalne dla każdego funkcje poznawcze, mające miejsce w mózgu. Informacje te zostają zostają szczegółowo opisane w raporcie, który jest generowany po wypełnieniu testu, wraz z innymi spersonalizowanymi danymi. Nasz zespół nieusutannie rozwija i udoskonala technologię w oparciu o naukowe podstawy, byś mógł lepiej zrozumieć jak Twój mózg funkcjonuje w codziennym życiu.
W BrainCore wiemy, że jesteś wyjątkowy! Wypróbuj nasz test i uzyskaj indywidualne wyniki!

Rozpocznij test BrainCore
Rozpocznij test BrainCore
Nasz innowacyjny test BrainCore jest:
 • Profesjonalny i rzetelny
 • Bezpieczny i poufny
 • Szybki i łatwy do wypełnienia
 • Dostępny on-line w dowolnym czasie
 • Dostosowany do wszystkich urządzeń
Otrzymaj indywidualne wyniki
Otrzymaj indywidualne wyniki
BrainCore generuje dokładne i sprecyzowane wyniki zaraz po wykonaniu testu. Zawierają one:
 • Unikalne wartości 5 NAD, indywidualne dla każdego użytkownika, wyjaśniające w jaki sposób mózg przetwarza i przyswaja informacje
 • Silne i słabe strony
 • Wskaźniki emocjonalne
 • Wymiary psychometryczne
Usprawnij działanie swojego mózgu!
Usprawnij działanie swojego mózgu!
BrainCore to wyjątkowe narzędzie do samorozwoju, które:
 • Tłumaczy, w jaki sposób mózg przyswaja wiedzę
 • Pomaga osiągać cele łatwiej i szybciej
 • Pozwala użytkownikowi na skuteczniejsze działania w życiu prywatnym i profesjonalnym

Une solution unique aux problèmes modernes

Les difficultés à comprendre le fonctionnement du cerveau sont récemment renforcées par un changement soudain et inattendu du fonctionnement des personnes provoqué par la révolution Internet. BrainCore, un système innovant basé sur les neurosciences, aide les gens à comprendre comment fonctionne leur cerveau.

Education

Présentation immédiate d'un profil cognitif individuel

Notre système génère des résultats détaillés immédiatement après que l'élève a terminé le test, présentant des résultats détaillés, y compris le profil cognitif individuel, les valeurs NAD® uniques, les forces et les faiblesses, les indicateurs émotionnels et bien d'autres. BrainCore propose également un test de compétences professionnelles qui aide les élèves à choisir le meilleur parcours éducatif pour eux.

Solutions simples pour les enseignants et les élèves

Le système BrainCore permet aux enseignants d'accéder aux informations sur chaque élève ainsi que sur l'ensemble du groupe d'élèves de différentes classes. Il indique leurs problèmes et difficultés à acquérir des connaissances, en tenant compte de leur niveau - élevé, moyen ou faible. Le système permet à l'enseignant de connaître les difficultés les plus courantes de tous les élèves et propose toute une gamme d'activités pouvant être utilisées pendant le cours.

Coaching dans les écoles

Nos sessions de coaching dans les écoles et les établissements d'enseignement sont réalisées conformément à la méthodologie développée, en se concentrant sur le potentiel individuel des élèves. Nous croyons que chaque école crée un écosystème qui devrait développer pleinement son chemin de développement avant de prendre toute mesure.

EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉDUCATION

Business

Trafna odpowiedź na wyzwania rekrutacyjne, którym współczesne firmy muszą stawiać czoła.

Konkurencyjność firmy zależy od jej innowacyjności i struktury organizacyjnej. W dzisiejszym świecie integracja młodych pracowników, którzy wyrośli w erze cyfrowej nie jest łatwa i wymaga umiejętnego zarządzania, aby osiągnąć jak największą synergię w grupie. BrainCore to nowoczesne narzędzie rekrutacyjne, stworzone by pomóc pracodawcy poznać potencjał pracowników jeszcze przed ich zatrudnieniem i dopasować odpowiednie stanowisko do każdego kandydata.

Skuteczne narzędzie do zwiększania produktywności i motywacji pracowników

Wysoka wydajność zatrudnionych osób jest głównym źródłem sukcesu w biznesie. Ich niezadowolenie i brak satysfakcji z pracy ma niekorzystny wpływ na funkcjonowanie całej firmy. Pracownicy doświadczający problemów w firmie nie są w stanie rozwijać swoich umiejętności w najwyższym stopniu. BrainCore odkrywa pełen potencjał pracowników i doradza, jak rozwijać ścieżkę ich kariery. Pomaga także menedżerom w zmniejszeniu rotacji pracowników poprzez zwiększenie ich satysfakcji z pracy oraz monitorowanie i mierzenie ich rzeczywistej wydajności

Doskonałe narzędzie do dynamicznego budowania zespołu.

Zebranie osób z różnymi doświadczeniami i o odmiennych postawach w jeden zespół często generuje problemy w firmie. Najważniejsze z nich to brak właściwej osoby na stanowisko menedżerskie, problem z odpowiednim podziałem ról oraz słaba komunikacja w grupie. BrainCore proponuje rozwiązania, usprawniające pracę zespołową, wspiera programy budujące sprawne grupy pracowników i identyfikuje działy lub zespoły wymagające dalszych interwencji. Znacząco wpływa również na poziom kreatywności, a co za tym idzie siłę innowacji w firmie.

Dowiedz się więcej na temat biznesu

Personal Development

Coaching indywidualny

Wykwalifikowani specjaliści BrainCore pomogą Ci w skutecznym samorozwoju podczas spotkań on-line lub na żywo. Dzięki niezwykle precyzyjnym wynikom nasi coachowie wytłumaczą Ci, jak osiągnąć Twoje cele i zmaksymalizować Twój potencjał.

Dowiedz się więcej na temat rozwoju osobistego

Le système BrainCore a été créé en 2007 sur la base de l'expérience acquise à l'école Nemesis en Suisse. Chaque année, une centaine d’étudiants d’origines sociales diverses et ayant des expériences éducatives différentes sont admis.

Chacun d'eux a également des prédispositions et des compétences différentes, c'est pourquoi l'hypothèse principale de Nemesis - dès le début de l'existence de l'école - était de créer un programme éducatif personnalisé adapté aux besoins et aux objectifs individuels de chaque élève, tout en garantissant l'efficacité et l'efficience dans l'apprentissage. Une observation expérimentale réalisée sur site a permis de définir des catégories sur la base desquelles les créateurs de BrainCore ont proposé les solutions pédagogiques les plus avantageuses puis les ont appliquées dans la pratique. Cela a conduit à l'émergence de méthodes toujours plus récentes et plus efficientes dans le domaine du diagnostic pédagogique efficace et du suivi des progrès. Le développement continu de BrainCore est également basé sur les résultats des dernières recherches dans divers domaines scientifiques.

VISITEZ L'ÉCOLE NEMESIS

Que disent les gens à notre propos

"BrainCore offers me a new vision of my pedagogical approach. Thanks to BrainCore one student is an exclusive and unique pedagogical identity"

- Ana B., Teacher, Nemesis School, Switzerland

"BrainCore allows the teacher to have a different approach to education through the knowledge of the student’s potential and capabilities."

- Evich M. Teacher/ Pôle Formation Compétences Cipen, Arles, France

"BrainCore allows the development of interpersonal skills and cognitive strategies in response to different situations. Students are becoming more active and engaged during class. BrainCore helps in deepening the young person's knowledge of himself, his capacities as well as his role and function in a group."

- Dominique T., Teacher CFAI, Istres, France

"BrainCore allows you to know your strengths and weaknesses, to learn how to plan your organization, to know how to work. It also helps me to better manage my emotions and frustration."

- May-Sara I., 16 years old student, Nemesis School in Switzerland

"Thanks to BrainCore, our son knows himself better and can use his strengths in his learning. As parents, this allows us to find the right way to encourage him and motivate him to learn."

- Véronique D., Mother of Student from Nemesis School, Switzerland

"BrainCore is a great tool which I had a chance to use while working with students. Many of them were extremely surprised when they have discovered at the end of their educational path how they learn or do not learn and what else they could do to fully use their potential and operate in a more effective way in their professional life. As social skills trainer and coach, a psychologist working with teachers on many occasions I truly recommend BrainCore."

- Tomasz W., Psychologists

BrainCore Switzerland współpracuje z: